Skip to main content

Show filters

Hide filters

plánovať marketingovú kampaň

Description

Description

Vytvoriť metódu propagácie výrobku prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú televízia, rádio, tlač a online platformy a sociálne médiá s cieľom komunikovať a prinášať hodnotu zákazníkom.

Vzťahy

URI – koncept