Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať plány na ochranu úrody

Description

Description

Monitorovať úrodu v súvislosti s ochranou plodín. Navrhovať integrované stratégie kontroly. Posúdiť dôsledky aplikácie pesticídov. Držať krok s vývojom v oblasti biotechnológie s cieľom pomôcť znížiť používanie chemických látok. Riadiť odolnosť voči pesticídom.

URI – koncept