Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

plánovať opatrenia na ochranu kultúrneho dedičstva

Description

Description

Vypracovávať plány ochrany, ktoré sa použijú v prípade neočakávaných katastrof s cieľom znížiť vplyv na kultúrne dedičstvo, ako napríklad budovy, konštrukcie alebo krajinné dedičstvo.

URI – koncept