Skip to main content

Show filters

Hide filters

budovať obchodné vzťahy

Description

Description

Budovať pozitívny a dlhodobý vzťah medzi organizáciami a zainteresovanými tretími stranami, ako sú dodávatelia, distribútori, akcionári a iné zainteresované strany, s cieľom informovať ich o organizácii a jej cieľoch.

Vzťahy

URI – koncept