Skip to main content

Show filters

Hide filters

vystaviť faktúry za predaj

Description

Description

Vystaviť faktúru na predaný tovar alebo poskytnuté služby, ktorá obsahuje ceny jednotlivých položiek, celkové náklady a podmienky. Dokončiť spracovanie objednávok na objednávky prijaté telefonicky, faxom a cez internet a vypočítať konečné vyúčtovanie zákazníka.

Vzťahy

URI – koncept