Skip to main content

Show filters

Hide filters

posúdiť finančnú životaschopnosť

Description

Description

Revidovať a analyzovať finančné informácie a požiadavky projektov, ako sú ich rozpočtové odhady, očakávaný obrat a hodnotenie rizika s cieľom určiť prínos a náklady projektu. Posúdiť návratnosť investície pri dohodách a projektoch a či potenciálny zisk stojí za finančné riziko.

Vzťahy

URI – koncept