Skip to main content

Show filters

Hide filters

zásady komunikácie

Description

Description

Súbor spoločných zásad v súvislosti s komunikáciou, ako sú aktívne počúvanie, vytváranie vzájomného porozumenia, úprava registra a rešpektovanie intervencie iných.

Vzťahy

URI – koncept