Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordinovať stavebné činnosti

Description

Description

Koordinovať činnosti niekoľkých stavebných pracovníkov alebo zamestnancov tak, aby sa zabezpečilo, že si navzájom nebudú zasahovať do práce, a zabezpečiť, aby sa práce vykonali načas. Sledovať pokrok tímov a v prípade potreby aktualizovať harmonogram.

URI – koncept