Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za računalniške predmete

Description

Code

2330.1.9

Description

Srednješolski učitelji/srednješolske učiteljice za računalniške predmete zagotavljajo izobraževanje dijakom in mladim odraslim v srednjih šolah. Običajno so predmetni učitelji, specializirani za svoje študijsko področje, ki ga tudi poučujejo, tj. IKT. Pripravljajo učne načrte in gradiva, spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč in ocenjujejo znanje in uspešnost učencev na področju IKT v okviru nalog, testov in izpitov.

Druga oznaka

srednješolska učiteljica za računalniške predmete

srednješolska učiteljica za računalništvo

srednješolski učitelj za računalniške predmete

srednješolski učitelj za računalništvo

učiteljica informatike v srednji šoli

učitelj informatike v srednji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence