Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arheolog/arheologinja

Description

Code

2632.2

Description

Arheologi proučujejo in raziskujejo pretekle civilizacije in naselbine z zbiranjem in proučevanjem materialnih ostankov. S proučevanjem predmetov, struktur, fosilov, ostankov in artefaktov, ki so jih ljudje pustili za seboj, analizirajo in oblikujejo sklepe glede številnih vprašanj, kot so hierarhični sistemi, jezikoslovje, kultura in politika. Arheologi uporabljajo različne interdisciplinarne metode, kot so stratigrafija, tipologija, analiza 3D, matematika in modeliranje.

Druga oznaka

arheolog

arheolog konservator

arheologinja konservatorka

podvodna arheologinja

arheologinja

podvodni arheolog

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence