Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za varstvo otrok

Description

Code

3412.4.3

Description

Strokovni sodelavci za varstvo otrok zagotavljajo zgodnje ukrepanje in podporo otrokom ter njihovim družinam za izboljšanje njihovega socialnega in psihološkega stanja. Njihov cilj je kar najbolj izboljšati dobro počutje družine in zaščititi otroke pred zlorabo in zanemarjanjem. Zavzemajo se za otroke in spoštovanje njihovih pravic v družini in zunaj nje. Pomagajo lahko staršem samohranilcem ali najdejo rejniške domove za zapuščene ali zlorabljene otroke.

Druga oznaka

socialnovarstvena delavka za delo z otroki

socialnovarstveni delavec za delo z otroki

strokovna sodelavka za delo z otroki

strokovna sodelavka za varstvo strok

strokovni sodelavec za delo z otroki

strokovni sodelavec za varstvo otrok

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence