Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za pomoč družini

Description

Code

3412.4.5

Description

Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pomoč družini zagotavljajo uporabne nasvete in čustveno podporo družinam, ki se spoprijemajo s težavami, kot so odvisnost, invalidnost, bolezen, starši v zaporu, zakonske in finančne težave. Na podlagi ocene družinskih razmer svetujejo o najboljših rešitvah za otroke v zvezi z njihovim bivanjem z družino ali stran od nje. Kot pomoč družini zagotavljajo tudi informacije o razpoložljivih storitvah na podlagi specifičnih potreb družine in priporočil socialnega delavca.

Druga oznaka

strokovna sodelavka za delo z družino

strokovna sodelavka za pomoč družini

strokovna sodelavka za psihosocialno pomoč družini

strokovni sodelavec za delo z družino

strokovni sodelavec za pomoč družini

strokovni sodelavec za psihosocialno pomoč družini

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence