Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

analitik/analitičarka tržnih raziskav

Description

Code

2431.11

Description

Analitiki tržnih raziskav zbirajo informacije, zbrane na podlagi raziskav trga, in jih proučujejo z namenom oblikovanja zaključkov. Opredeljujejo potencialne kupce proizvoda, ciljne skupine in način kako priti do teh kupcev. Analitiki tržnih raziskav analizirajo položaj proizvodov na trgu z različnih vidikov, kot so karakteristike proizvodov, cene in konkurenca. Analizirajo navzkrižno prodajo in medsebojne odvisnosti različnih proizvodov ter njihovo plasiranje. Analitiki tržnih raziskav pripravljajo informacije, ki služijo kot pomoč pri razvoju tržnih strategij.

Druga oznaka

analitik tržnih raziskav

analitik za tržne raziskave

analitičarka tržnih raziskav

analitičarka za tržne raziskave

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence