Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za nabavo

Description

Code

3343.1.5

Description

Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za nabavo pomagajo osebju nabavne ekipe v celotnem nabavnem postopku, pri čemer zagotavljajo, da so vsi dokumenti v zvezi z nabavo skladni s postopkovnimi, tehničnimi in pravnimi zahtevami ter da do sestanki in drugi stiki dobro organizirani.

Druga oznaka

mlajša kupka

mlajši kupec

pomočnica pri nabavi

pomočnik pri nabavi

uradnica za nabavo

uradnik za nabavo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: