Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Description

Code

2619.4

Description

Pooblaščene osebe za varstvo podatkov zagotavljajo, da je obdelava osebnih podatkov v organizaciji v skladu s standardi varstva podatkov in obveznostmi iz veljavne zakonodaje, kot je splošna uredba o varstvu podatkov. Pripravljajo in izvajajo politiko organizacije v zvezi z varstvom podatkov, odgovorne so za ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov ter obravnavajo pritožbe in zahtevke tretjih strani in regulativnih agencij. Vodijo preiskave morebitnih kršitev varstva podatkov, izvajajo notranje presoje in delujejo kot kontaktna točka v organizaciji v zvezi z vsemi zadevami, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov. Pooblaščene osebe za varstvo podatkov lahko razvijejo programe usposabljanja in drugim zaposlenim zagotovijo usposabljanje o postopkih za varstvo podatkov.

Druga oznaka

uradnica za pravna vprašanja in varstvo podatkov

uradnik za zasebnost

pravna svetovalka za varstvo podatkov

pooblaščenec za varstvo podatkov in varnost

zasebnost podatkov uradnika za skladnost

strokovnjakinja za GDPR

specialistka za varstvo podatkov

specialist za varstvo podatkov

svetovalka za varstvo podatkov

strokovnjak za GDPR

pravni svetovalec za varstvo podatkov

uradnik za pravna vprašanja in varstvo podatkov

uradnica za zasebnost

svetovalec za varstvo podatkov

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence