Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Description

Code

2619.4

Description

Pooblaščene osebe za varstvo podatkov zagotavljajo, da je obdelava osebnih podatkov v organizaciji v skladu s standardi varstva podatkov in obveznostmi iz veljavne zakonodaje, kot je splošna uredba o varstvu podatkov. Pripravljajo in izvajajo politiko organizacije v zvezi z varstvom podatkov, odgovorne so za ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov ter obravnavajo pritožbe in zahtevke tretjih strani in regulativnih agencij. Vodijo preiskave morebitnih kršitev varstva podatkov, izvajajo notranje presoje in delujejo kot kontaktna točka v organizaciji v zvezi z vsemi zadevami, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov. Pooblaščene osebe za varstvo podatkov lahko razvijejo programe usposabljanja in drugim zaposlenim zagotovijo usposabljanje o postopkih za varstvo podatkov.

Druga oznaka

pooblaščenec za varstvo podatkov in varnost

pravna svetovalka za varstvo podatkov

pravni svetovalec za varstvo podatkov

specialistka za varstvo podatkov

specialist za varstvo podatkov

strokovnjakinja za GDPR

strokovnjak za GDPR

svetovalec za varstvo podatkov

svetovalka za varstvo podatkov

uradnica za pravna vprašanja in varstvo podatkov

uradnica za zasebnost

uradnik za pravna vprašanja in varstvo podatkov

uradnik za zasebnost

zasebnost podatkov uradnika za skladnost

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence