Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za naravoslovne predmete

Description

Code

2330.1.18

Description

Srednješolski učitelji/srednješolske učiteljice za naravoslovne predmete zagotavljajo izobraževanje dijakom in mladim odraslim v srednjih šolah. Običajno so predmetni učitelji, specializirani za svoje študijsko področje, ki ga tudi poučujejo, tj. naravoslovni predmeti. Pripravljajo učne načrte in gradiva, spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč in ocenjujejo znanje in uspešnost učencev na področju naravoslovnih predmetov v okviru nalog, testov in izpitov.

Druga oznaka

srednješolska učiteljica za naravoslovne predmete

srednješolski učitelj za naravoslovne predmete

učiteljica naravoslovja v srednji šoli

učitelj naravoslovja v srednji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence