Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ravnatelj/ravnateljica v postsekundarnem izobraževanju

Description

Code

1345.1.4

Description

Ravnatelji/ravnateljice v postsekundarnem izobraževanju vodijo vsakodnevne dejavnosti postsekundarne izobraževalne ustanove, kot so tehnični instituti in druge postsekundarne šole. Ravnatelji/ravnateljice v postsekundarnem izobraževanju sprejemajo odločitve v zvezi s sprejemom in so odgovorni za izpolnjevanje standardov učnih načrtov, ki omogočajo akademski razvoj študentov. Upravljajo osebje, šolski proračun in programe ter nadzorujejo komunikacijo med oddelki. Zagotavljajo tudi, da šola izpolnjuje nacionalne zahteve glede izobrazbe, ki jih določa zakon.

Druga oznaka

ravnateljica konservatorija

ravnateljica v nadaljnjem izobraževanju

ravnateljica v posrednješolskem izobraževanju

ravnateljica v post sekundarnem izobraževanju

ravnatelj konservatorija

ravnatelj v nadaljnjem izobraževanju

ravnatelj v posrednješolskem izobraževanju

ravnatelj v post sekundarnem izobraževanju

vodstvena delavka v nadaljnjem izobraževanju

vodstveni delavec v nadaljnjem izobraževanju

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: