Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica

Description

Code

5419.9

Description

Veterinarski inšpektorji preiskujejo prejeta sporočila o domnevnem okrutnem ravnanju z živalmi ali njihovem zanemarjanju, rešijo in odvzamejo živali, ki so v neposredni ali potencialni nevarnosti, povezujejo se z notranjimi in zunanjimi agencijami ter drugimi ustanovami za dobro počutje živali, izobražujejo in svetujejo lastnikom in skrbnikom živali, si prizadevajo za izboljšanje ali ohranjanje dobrega počutja živali ter preprečujejo ali lajšajo trpljenje.

Druga oznaka

inšpektorica na področju veterine

inšpektorica za živali

inšpektor na področju veterine

inšpektor za živali

veterinarska inšpektorica

veterinarska nadzornica

veterinarski inšpektor

veterinarski nadzornik

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence