Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica za elektrotehniko in energetiko

Description

Code

2320.1.10

Description

Učitelji/učiteljice za elektrotehniko in energetiko učijo učence na svojem specializiranem študijskem področju, tj. elektrotehnika in energetika, ki je pretežno praktične narave. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti v poklicu, povezanem z elektrotehniko in energetiko. Spremljajo napredek učencev in po potrebi zagotavljajo individualno pomoč ter ocenjujejo njihovo znanje in uspešnost na področju elektrotehnike in energetike z nalogami, testi in izpiti.

Druga oznaka

inštruktorica za elektrotehniko in energetiko v poklicnem izobraževanju

inštruktor za elektrotehniko in energetiko v poklicnem izobraževanju

učiteljica za elektrotehniko in energetiko

učitelj za elektrotehniko in energetiko

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence