Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

arhivist/arhivistka masovnih podatkov

Description

Code

3433.2

Description

Arhivisti masovnih podatkov razvrščajo, katalogizirajo in vodijo knjižnice digitalnih medijev. Poleg tega ocenjujejo in zagotavljajo skladnost s standardi metapodatkov za digitalne vsebine ter posodabljajo zastarele podatke in obstoječe sisteme.

Druga oznaka

arhivarka za digitalne podatke

arhivar za digitalne podatke

arhivist digitalnih podatkov

arhivistka digitalnih podatkov

arhivistka podatkov v digitalni obliki

arhivist podatkov v digitalni obliki

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence