Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

vodja službe za odnose z javnostmi

Description

Code

1222.1.2

Description

Vodje služb za odnose z javnostmi si prizadevajo prenašati in ohranjati želeno podobo ali ugled družbe, posameznika, vladne ustanove ali organizacije na splošno v javnosti in med zainteresiranimi stranmi. Uporabljajo vse vrste medijev in prireditev za promocijo pozitivne podobe proizvodov, humanitarnih namenov ali organizacij. Prizadevajo si zagotoviti, da je v vseh sporočilih za javnost prikazano, kako želijo, da bi jih stranke dojemale.

Druga oznaka

direktorica za odnose z javnostmi

direktor za odnose z javnostmi

vodja oddelka za odnose z javnostmi

vodja odnosov z javnostmi

vodja sektorja za odnose z javnostmi

vodja sektorja za vladno komuniciranje

vodja službe za stike z javnostjo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence