Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

anketar/anketarka za tržne raziskave

Description

Code

4227.1

Description

Anketarji za tržne raziskave si prizadevajo zbrati informacije o dojemanjih, mnenjih in željah strank v zvezi s komercialnimi izdelki ali storitvami. S tehnikami razgovora pridobijo čim več informacij, tako da stopijo v stik z ljudmi prek telefonskih klicev, da k njim pristopijo osebno ali z virtualnimi sredstvi. Te informacije posredujejo strokovnjakom za analizo.

Druga oznaka

anketarka za izvajanje tržnih raziskav

anketarka za javnomnenjske raziskave

operater v klicnem centru, trženjsko anketiranje

operaterka v klicnem centru, trženjsko anketiranje

anketarka za tržne raziskave

anketar za javnomnenjske raziskave

anketar za izvajanje tržnih raziskav

anketar za tržne raziskave

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: