Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

delovodja v proizvodnji kovin

Description

Code

3122.4.10

Description

Delovodje v proizvodnji kovin nadzorujejo vsakodnevne delovne postopke in dejavnosti delavcev v proizvodnji kovin. Nadzorujejo osebje, pripravljajo urnike dela, vzdržujejo varno delovno okolje in se delujejo kot prvi, najbolj dostopen predstavnik vodstva, na katerega se lahko delavci obrnejo, ko je to potrebno.

Druga oznaka

nadzornik v proizvodnji kovinskih izdelkov

delovodja v proizvodnji kovinskih izdelkov

nadzornik v metalurški proizvodnji

nadzornica v metalurški proizvodnji

nadzornica v proizvodnji kovinskih izdelkov

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence