Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

profesor/profesorica za glasbo

Description

Code

2310.1.27

Description

Profesorji/profesorice za glasbo učijo učence o posebni teoriji in predvsem izvajajo praktične glasbene programe v specializirani glasbeni šoli ali konservatoriju na visokošolski stopnji. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti v glasbi. Spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč in ocenjujejo njihovo znanje in glasbeno izvedbo v okviru nalog, testov in izpitov.

Druga oznaka

profesorica za glasbo

profesor za glasbo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence