Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vodja prodaje

Description

Code

1221.3.2.1

Description

Vodje prodaje za družbo oblikujejo strategije prodaje in doseganja kupcev. Upravljajo prodajne skupine, dodeljujejo prodajne vire na podlagi načrtov, prednostno razvrščajo in spremljajo ključne možne kupce, oblikujejo svoj pristop k prodaji in ga prilagajajo skozi čas ter vzdržujejo prodajno platformo, da bi spremljali vse možne kupce in prodajo.

Druga oznaka

direktorica prodaje

direktor prodaje

vodja mednarodne prodaje

vodja prodajne službe

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence