Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vodja objekta

Description

Code

1219.1.1

Description

Vodje objektov izvajajo strateško načrtovanje in redno operativno načrtovanje, povezano z upravljanjem in vzdrževanjem stavb. Nadzorujejo in upravljajo postopke v zvezi z varnostjo in zdravjem, nadzorujejo delo pogodbenikov, načrtujejo in upravljajo dejavnosti na področju vzdrževanja stavb, požarne varnosti in zaščite, nadzorujejo dejavnosti čiščenja stavb, infrastrukturo komunalnih storitev in so odgovorni za upravljanje prostora.

Druga oznaka

upravljavec objekta

upravljavka objekta

vodja hišniške službe

vodja vzdrževanja objekta

vodja čiščenja in vzdrževanja

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence