Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vodja oddelka v sekundarnem izobraževanju

Description

Code

1345.1.7

Description

Vodje oddelkov v sekundarnem izobraževanju upravljajo in nadzorujejo dodeljene oddelke, da bi zagotovili poučevanje in podporo za dijake v varnem učnem okolju. Tesno sodelujejo z ravnatelji/ravnateljicami šol v sekundarnem izobraževanju pri usmerjanju in zagotavljanju podpore šolskemu osebju ter optimiziranju komunikacije med vodstvom šole in učitelji, starši ter drugimi okrožji in šolami. Omogočajo srečanja, razvijajo in pregledujejo programe učnih načrtov, opazujejo osebje, kadar ravnatelji/ravnateljice naložijo to nalogo, in prevzemajo odgovornost skupaj z ravnateljem/ravnateljico za upravljanje finančnih virov.

Druga oznaka

vodja aktiva v srednji šoli

vodja oddelka višje šole

vodja oddelka v višji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence