Skip to main content

Show filters

Hide filters

načrtovati prostorsko umestitev zunanjih površin

Description

Description

Načrtovati prostorsko umestitev in funkcionalni ter arhitekturni videz zunanjih površin. Vključiti zelene površine, socialne prostore in regulativne vidike pri načrtovanju zunanjih površin.