Skip to main content

Show filters

Hide filters

kreativno uporabljati digitalne tehnologije

Description

Description

Uporabljati digitalna orodja in tehnologije pri ustvarjanju znanja in inovativnih postopkov ter proizvodov. Samostojno in v skupini sodelovati pri kognitivni obdelavi, da bi razumeli in rešili konceptualne težave in težave v digitalnem okolju.