Skip to main content

Show filters

Hide filters

voditi večdisciplinarno ekipo, vključeno v oskrbo pacientov

Description

Description

Vodenje, nadziranje in sodelovanje z večdisciplinarno ekipo, ki sodeluje pri oskrbi pacientov, kot so medicinske sestre in pripravniki. To vključuje učinkovito komuniciranje, organizacijo dela in zagotavljanje podpore članom skupine.

Druga oznaka

voditi multidisciplinarno ekipo za oskrbo pacientov