Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizirati poslovne cilje

Description

Description

Proučevati podatke v skladu s poslovnimi strategijami in cilji ter pripraviti kratkoročne in dolgoročne strateške načrte.

Druga oznaka

analizirati cilje poslovanja

izvajati analizo poslovnih ciljev

opredeliti cilje poslovanja

opredeliti poslovne cilje

pripravljati strateške načrte poslovanja