Skip to main content

Show filters

Hide filters

vrednostni papirji

Description

Description

Finančni instrumenti, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ki predstavljajo tako lastninsko pravico za lastnike, hkrati pa tudi obveznost plačila za izdajatelje. Cilj vrednostnih papirjev je povečanje kapitala in zavarovanje pred tveganjem na finančnih trgih.

Razmerja