Skip to main content

Show filters

Hide filters

dokumentirati podatke o šaržah

Description

Description

Sestaviti poročila o preteklih proizvedenih serijah ob upoštevanju neobdelanih podatkov, opravljenih preskusov in skladnosti vsake šarže proizvoda z dobro proizvodno prakso.