Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

visokošolski predavatelj/visokošolska predavateljica

Description

Description

Visokošolski predavatelji/visokošolske predavateljice poučujejo študente, ki so opravili višješolsko stopnjo izobrazbe na njihovem specializiranem študijskem področju, ki je pretežno akademske narave. Nosijo lahko nazive, kot so višji predavatelj ali profesor. Sodelujejo s svojimi višjimi strokovno-raziskovalnimi asistenti in docenti pri pripravi predavanj in izpitov, ocenjevanju pisnih nalog in izpitov, vodenju laboratorijskih praks, vodenju predavanj za pregled snovi in povratne informacije za študente. Vodijo tudi akademske raziskave na svojem področju, objavljajo svoje ugotovitve in sodelujejo z akademskimi kolegi.

Druga oznaka

visokošolska predavateljica

visokošolski predavatelj

Razmerja