Skip to main content

Show filters

Hide filters

obravnavati vrnjene lesne proizvode

Description

Description

Potrditi vrsto, količino in stanje vrnjenega blaga. Stranko vprašati, zakaj se blago vrača. Zagotoviti vse ustrezne podatke in posodobiti sistem nadzora zalog. Pregledati vrnjeno blago, da se potrdi razlog za vračilo blaga. Dati blago na pravo mesto in zagotoviti, da se hrani ločeno od običajne zaloge.

Razmerja