Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizirati dogodke

Description

Description

Voditi dogodke z upravljanjem proračuna, logistike, podpore, varnosti, načrtov za ravnanje v izrednih razmerah in nadaljnjim delom.

Druga oznaka

izvajati organizacijo dogodkov

izvajati koordinacijo dogodkov

koordinirati dogodke

pripravljati dogodke

Razmerja