Skip to main content

Show filters

Hide filters

računalniško programiranje

Description

Description

Tehnike in načela razvoja programske opreme, kot so analiza, algoritmi, kodiranje, preskušanje in zbiranje programskih paradigem (npr. ciljno usmerjeno načrtovanje, funkcionalno programiranje) in programskih jezikov.

Razmerja