Skip to main content

Show filters

Hide filters

razvijati strategije komuniciranja

Description

Description

Upravljati ali prispevati k zasnovi in izvajanju notranjih in zunanjih komunikacijskih načrtov in predstavitev organizacije, vključno s spletno navzočnostjo.