Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

Kali Linux

razvoj in analiza programske opreme in aplikacij

zagotavljati zaščito naprav ikt

varovati osebne podatke in zasebnost

ščititi zasebnost in identiteto na spletu

izvajati obvladovanje tveganja na področju IKT

digitalno sporazumevanje in sodelovanje

upravljati digitalne identitete

analizirati in obvladovati tveganja

varnost IKT

varovati osebne podatke in zasebnost

osnovne spretnosti in kompetence

delo z digitalnimi napravami in aplikacijami

uporabljati ukrepe za digitalno varnost

zagotavljati pomoč in oskrbo

varovati in izvrševati zakone

varovati zasebnost in osebne podatke

ščititi zasebnost in identiteto na spletu

informacijska znanja in spretnosti

analizirati in vrednotiti informacije in podatke

analizirati in obvladovati tveganja

izvajati obvladovanje tveganja na področju IKT

zagotavljati zaščito naprav ikt

upravljati varnost informacijskega sistema

prečne spretnosti in kompetence

miselne spretnosti in kompetence

reševanje težav

prepoznavati težave

vzpostaviti in varovati računalniške sisteme

reševati računalniške težave

delati z računalniki

uporabljati digitalna orodja za sodelovanje, ustvarjanje vsebin in reševanje problemov

uporabljati digitalna orodja za sodelovanje in produktivnost

reševanje problemov z orodji in strojno opremo IKT

reševati tehnične težave

prepoznavati varnostna tveganja v IKT

spretnosti

graditi

graditi in popravljati konstrukcije

nameščanje lesenih in kovinskih sestavnih delov

izvajati preskušanje sistema

izvajati varnostno preskušanje IKT

znanje

informacijske in komunikacijske tehnologije (ikt)

informacijske in komunikacijske tehnologije (ikt)

razvoj in analiza programske opreme in aplikacij

orodje za penetracijsko testiranje

Kali Linux

Description

Description

Orodje Kali Linux je orodje za penetracijsko testiranje, s katerim se preskušajo varnostne pomanjkljivosti sistemov za morebiten nepooblaščeni dostop do sistemskih informacij z zbiranjem informacij, analizo ranljivosti ter napadi na brezžična omrežja in gesla.