Skip to main content

Show filters

Hide filters

ocenjevati učence

Description

Description

Ocenjevati (akademski) napredek, dosežke, znanje in spretnosti študentov na podlagi nalog, testov in izpitov. Prepoznavati njihove potrebe in spremljati njihov napredek, prednosti in slabosti. Oblikovati zaključno izjavo o ciljih, ki jih je študent dosegel.

Druga oznaka

ocenjevati udeležence usposabljanja

ocenjevati učeče se

ocenjevati študente

ocenjevati dijake

Razmerja