Skip to main content

Show filters

Hide filters

določati srednjeročne in dolgoročne cilje

Description

Description

Časovno razporejati dolgoročne cilje ter takojšnje do kratkoročne cilje z učinkovitimi postopki srednjeročnega načrtovanja in uskladitve.

Druga oznaka

načrtovati povezave med srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji

načrtovati srednjeročne in dolgoročne cilje

določati srednje- in dolgoročne cilje