Skip to main content

Show filters

Hide filters

finansanalytiker, värdepapper

Description

Code

2413.1.4

Description

Finansanalytiker (värdepapper) utför undersökningsaktiviteter för att samla in och analysera finansiella, juridiska och ekonomiska uppgifter. De tolkar data om pris, stabilitet och framtida investeringstrender i ett visst ekonomiskt område samt lämnar rekommendationer och prognoser till företagskunder.

Alternativ beteckning

värdepappersanalytiker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: