Skip to main content

Show filters

Hide filters

bildelsspecialist

Description

Code

5223.2

Description

Bildelsspecialister säljer reservdelar till motorfordon, beställer delar och identifierar alternativa delar.

Alternativ beteckning

bildelspecialist

reservdelsspecialist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: