Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ambulanssjukvårdare

Description

Code

3258.2

Description

Ambulanssjukvårdare tillhandahåller akutsjukvård för sjuka, skadade och utsatta personer i akuta medicinska situationer, före och under transport till en vårdinrättning. De genomför och övervakar flyttning av patienter vid transport. De tillhandahåller hjälp i akuta situationer, vidtar livräddningsåtgärder och övervakar transportprocessens förlopp. Beroende på nationell lagstiftning kan de även ge syrgas, vissa läkemedel, punktera perifera vener och ge infusion av kristalloida lösningar samt vid behov utföra endotrakeal intubering för omedelbart förebyggande av risker för akutpatienters liv eller hälsa.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser