Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare

Description

Code

9214.2

Description

Trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare utför praktiska arbeten och hjälparbeten på plantskolor eller i växthus för produktion av trädgårdsprodukter.

Alternativ beteckning

arbetare i trädgård

skötare av trädgård

trädgårdsskötare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser