Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

processövervakare, oljeraffinaderi

Description

Code

3134.3

Description

Processövervakare (oljeraffinaderi) utför diverse arbetsuppgifter från oljeraffinaderiets kontrollrum. De övervakar processer genom elektroniska återgivningar som visas med hjälp av skärmar, visare och signallampor. De ändrar variabler och kommunicerar med andra avdelningar för att se till att processerna löper smidigt och i enlighet med etablerade rutiner. De vidtar lämpliga åtgärder i händelse av oegentligheter eller nödsituationer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: