Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elkonstruktör

Description

Code

3118.3.6

Description

Elkonstruktörer bistår ingenjörer vid projektering och utformning av elektrisk utrustning. Med hjälp av specialiserad programvara upprättar de utkast för diverse elektriska system, till exempel spänningstransformatorer, kraftverk eller energiförsörjningssystem i byggnader.

Alternativ beteckning

konstruktör, elkraft

CAD-ritare, el

ritare, elektronisk utrustning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: