Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

animationsledare

Description

Code

2654.1.1

Description

Animationsledare övervakar och rekryterar multimediekonstnärer. De ansvarar för animationens kvalitet och för att produktionen blir färdig i tid och inom budgetramen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: