Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

munk/nunna

Description

Code

3413.1

Description

Munkar och nunnor ägnar sig åt klosterliv. De har förbundit sig att ägna sina liv åt andligt arbete i deras religiösa samfund. Munkar och nunnor deltar i bön dagligen och bor ofta i självförsörjande kloster tillsammans med andra munkar respektive nunnor.

Alternativ beteckning

munk

nunna

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser