Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rådgivare, humanitära kriser

Description

Code

2422.7

Description

Rådgivare med inriktning på humanitära kriser inför strategier för att minska följderna av humanitära kriser på nationell och/eller internationell nivå. De ger professionella råd och stöd i samarbete med olika partner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: